QUI NO POT COMPRAR A BOTIGA.BEIBODRINKS.COM?

Els nostres productes no es venen, subministren ni lliuren a persones menors de 18 anys.

Per a poder comprar qualsevol dels productes oferts en el nostre lloc web, la persona compradora declara i garanteix que ella mateixa i en el seu cas la persona a qui s’hagin d’entregar els productes no són menors de 18 anys.

En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents, reservant-se BEIBO DRINKS SLU el dret a comprovar aquest extrem.

ON SERVIM

Beibo Drinks SLU serveix els seus productes a través de botiga.beibodrinks.com dins el territori Espanyol (península i Illes Balears).

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES
En el supòsit de que algun producte no estigués disponible, li ho comunicarem al més aviat possible a través de les dades de contacte que ens ha proporcionat amb la finalitat que a la seva elecció pugui substituir-lo per un altre o bé rescindir la compra.

MODALITATS DE PAGAMENT

Disposem dels següents mètodes de pagament: Transferència bancària i Targeta de crèdit.

Aquests sistemes de pagament són 100% segurs i gestionen les dades de forma encriptada. Beibo Drinks SLU no coneix ni emmagatzema en cap base de dades les dades de la targeta o compte ja que tota l'operativa es fa en aquestes plataformes i aquestes ens indiquen si el pagament ha estat realitzat o no.

a) Transferència

Si es selecciona com a forma de pagament la transferència bancària, rebreu juntament amb la confirmació de la comanda un e-mail indicant la informació necessària per a realitzar la transferència bancària a nom de BEIBO DRINKS SLU.

És molt important indicar a l'assumpte “comanda ref.:XXXX”, així com el nom i cognoms, i realitzar la transferència en un termini màxim de tres dies des de la realització de la comanda.

No es considerarà efectiva la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la recepció de la transferència.

El pagament s’ha d’efectuar en EUROS. 

b) Targeta de crèdit

El pagament amb targetes Visa i Mastercard es realitza a través d'una passarel·la segura de pagament, en la qual l'entitat bancària emissora de la targeta s'encarregarà de verificar la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat abans d'autoritzar el pagament, així com de la protecció de les dades del client. D'aquesta manera, nosaltres en cap moment disposem de les seves dades financeres, la qual cosa dota de major seguretat al procés de pagament.

Qualsevol incidència que pugui sorgir serà responsabilitat de l'emissor, havent el client de contactar amb l'entitat bancària en qüestió.

L'usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf.

LLIURAMENT DE COMANDES

Les comandes es lliuraran en el domicili que ens hagi indicat situat en l'àmbit geogràfic del territori on servim els nostres productes.
Els terminis de lliurament es confirmaran en el moment que s'hagi rebut la comanda i en tot cas com a màxim dins dels 15 dies naturals des de la data en què li haguéssim confirmat la comanda.

Tingui en compte que no es lliuraran begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Beibo Drinks SLU es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, sempre que no suposi un perjudici manifest per al client.

En cap cas es realitzaran enviaments a apartats postals.

En el cas de pagament per transferència, no s'enviarà cap comanda fins que n´obtinguem la confirmació bancària de la recepció de la transferència.

Per norma general, no es fan lliuraments els dissabtes, diumenges i festius.

Totes les entregues (excepte les recollides en els nostres magatzems) són a domicili, amb un servei estàndard, amb lliurament durant el dia, de les 8.00 h a les 19.00 h, de dilluns a divendres i sense previ avís, per tant recomanem facilitar una direcció en què hi hagi sempre algú, durant el dia, per rebre el lliurament.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota amb un telèfon al qual podrà trucar per demanar, si és possible, un nou intent de lliurament, o acordar la recollida en els seus magatzems. Passats 10 dies del segon intent, el transportista retornarà el paquet als nostres magatzems.

Existeix l’opció de recollida directament en els nostres magatzems del c/ Bèlgica, 6 d’Olot. Cal sol.licitar-la expressament en el moment de la compra. 

En el moment en que rebi el paquet, el comprador haurà de comprovar la quantitat i qualitat dels productes comprats, havent de notificar-nos i descriure sense dilació indeguda qualsevol disconformitat. 

Caldrà:

1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

2. Assenyalar qualsevol anomalia que vegi en el paquet en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.

3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. L'empresa de transport ens notificarà la incidència i procedirem a enviar un nou enviament sense cap cost per a vostè.

 

TARIFA DE TRANSPORT

Els preus que s'apliquen per al transport se sumen al final de la comanda i varien segons el pes i la destinació.

Els preus del transport inclouen transport i assegurança.

Les tarifes de transport es detallen al carret de compra, abans de la finalització de la compra.

 

GARANTIA

Els clients de Beibo Drinks SLU es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricants de cadascun dels articles.

 

DEVOLUCIONS I CANVIS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució.

Per fer una devolució, té un termini de 15 dies, a comptar de la data de lliurament de la comanda i els productes hauran de complir les següents condicions:

a) No s'han d'haver obert, manipulat o exposat a condicions inadequades.

b) Han de conservar l'aspecte original.

c) es tornaran protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Una vegada que rebem la mercaderia retornada als nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, Beibo Drinks SLU admetrà la devolució del producte i es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada.

Les despeses d'enviament i les despeses de devolució són a càrrec del client, excepte aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Beibo Drinks SLU es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d’igual o es reintegrarà l'import.

Per procedir a la devolució i/o canvi d’artícles caldrà que el client es posi en contacte amb nosaltres enviant un mail a info@beibodrinks.com o trucant al 872 09 74 74 abans de transcorreguts 15 dies del lliurament de la comanda.

QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon +34 972 08 74 74 o enviar un correu electrònic a info@beibodrinks.com

S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d'aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.
En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre's al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat d’Olot.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.

.

Producte afegit per comparar